Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern presenta una nova aplicació electrònica per a la transparència i eficiència en la contractació pública

Presentació del Tramitador Electrònic d'Expedients de Contractació Pública (TEEC)

  • El Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació Pública (TEEC) suposa un nou pas cap a la transparència i l’eficiència del govern en la seva relació amb la ciutadania

 
El nou Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació Pública (TEEC) ha estat presentat aquest matí a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en un acte presidit per la directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja i en el que també han participat la cap de la secretaria tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, Neus Colet, i la Directora de l’Àrea TIC del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Silvia Garre. El desplegament del TEEC suposa un nou impuls a la transparència de la Generalitat de Catalunya ja que es tracta d’ una nova aplicació simplificada per a les unitats de contractació de la Generalitat de Catalunya, que permetrà la gestió interna coordinada de tots els expedients de contractació, inclosos els menors, i la seva publicació al Registre Públic de Contractes.
 
La sessió d’avui s’ha adreçat especialment a presentar el Pla de desplegament del nou tramitador a més de cent directius i tècnics de les 24 entitats incloses a la primera fase de desplegament del TEEC que es durà a terme al llarg de 2016. Per a la seva implantació, les unitats de contractació rebran suport del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
 
Entre les principals funcionalitats que ofereix el TEEC es troba el manteniment dels expedients de contractació, la gestió de les diferents fases de tramitació de l’expedient per a cada procediment, amb les validacions, documentació i informació requerida en cada fase; la gestió dels documents associats a l’expedient; i la incorporació d’un calendari per a la unitat de contractació i d’un sistema d’avisos. L’eina també incorpora la signatura electrònica en els documents i la integració amb els serveis corporatius de còpia autèntica. 
 
Està previst que el tramitador arribi a ser utilitzat per un total de 100 entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i en una segona fase, es posarà a disposició dels ens locals i universitats, ja que està pensat com a servei integral replicable a totes les administracions.
 
El TEEC està integrat amb les aplicacions corporatives de la Generalitat de Catalunya, com és el cas del GICAR (Gestor d’identitats i control d’accés a recursos per a l’autenticació d’usuaris); l’RPC (Registre públic de contractes); la PSCP (Plataforma de serveis de contractació pública); l’eNotum (servei de notificació del Consorci AOC); la PSIS (Plataforma de serveis d’identificació i signatura, del Consorci AOC); laPICA (Plataforma d’interoperabilitat i col·laboració administrativa); i l’iArxiu (Plataforma d’arxiu de documents electrònics del Consorci AOC).
 
L’objectiu de la implantació d’aquest nou instrument suposa un nou pas cap a la transparència i l’eficiència del govern en la seva relació amb la ciutadania: a més de seguir el que preveuen les directrius europees respecte a contractació, la posada en marxa del TEEC implica per una banda que tots els òrgans incorporaran la seva informació al Registre Públic de Contractes, i per l’altra, que s’hi inclourà tota la contractació menor. La facilitat d’interrelació que ofereix l’ús dels mitjans electrònics i la simplificació en la relació entre la ciutadania i l’Administració es troben a la base d’aquesta nova eina de transparència i també de govern obert.


Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

  • Govern transparent

    Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament